Skip to main content

Försäkring

Är du försäkrad? 

Du är själv ansvarig för att ha försäkringar som du anser är nödvändiga. Best Travel rekommenderar alltid att man tecknar både avbeställningsskydd och reseförsäkring. 

Vid köp av avbeställningsskydd och/eller reseförsäkring genom Best Travel behöver vi ditt namn, adress, e-postadress och avresedatum för att lämna till försäkringsbolaget. 

Köp till försäkring- ring 031-120500
 

Reseförsäkring

En reseförsäkring skyddar dig UNDER resan. Tänk på att försäkringskassans EU-kort inte gäller utanför EU/EES och Schweiz. 

På resor inom EU/EES och Schweiz rekommenderas att du tar med dig försäkringskassans EU-kort. EU-kortet täcker samma läkar- och sjukhushjälp som de villkor som medborgarna lyder under i det land du besöker. Det kan alltså betyda att du får stå för viss betalning. EU-kortet täcker inte hemtransport och mycket annat. 
 

Best Travel förmedlar försäkring via försäkringsbolaget SOLID:

En reseförsäkring som täcker den resa som försäkringen är köpt för. Pris beror på resmål och reslängd. Exempelvis kostar åtta dagar (inom Europa) SEK 290. 

Köper du en reseförsäkring gäller din Best Travel-biljett som försäkringsbevis och försäkringsnummer är samma som ditt bokningsnummer. 
 

I händelse av skador kan du kontakta SOLID dygnet runt på telefon +46 42 450 33 60.
 

Reseförsäkringen täcker bland annat: 

  • Resestartsskydd för ut- och henresa

  • Bagageförsening

  • Förlorade semesterdagar

  • Stöld/Förlust av pass

  • Och mycket annat! 
     

Köp till försäkring  ring 031-120500

 

Avbeställningsskydd

Best Travel förmedlar via försäkringsbolaget Europeiska ERV möjligheten att teckna ett avbeställningsskydd.

Avbeställningsskyddet täcker, om du inte kan resa, dig, dina medresenärer eller din familj, om en akut sjukdom uppstår INNAN avresa, brand, översvämning eller stormskada i din bostad samt vid skilsmässa/upphörande av samboskap.

Avbeställningsskyddet gäller resor utanför Sverige.

Avbeställningsskydd kostar 6 % av resans pris per person. 
 

Har du tecknat avbeställningsskydd får du vid läkarintyg och dokumentation tillbaka helt inbetalt belopp för resan från försäkringsbolaget Europeiska. Eventuella kostnader för läkarintyg och dokumentation bekostas ej. 
 

Ett avbeställningsskydd ska tecknas samtidigt som resan bokas och endast tecknas innan du har betalat din resa. 

Försäkringen gäller fram till avresan från Sverige. 
 

Du hittar mer information om de olika försäkringarna här: 

Avbeställningsskydd Produktfaktablad

Avbeställningsskydd Villkor

Reseförsäkring Plus

Reseförsäkring Villkor