Skip to main content

Sekretesspolicy

BEST TRAVELS SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy är fastlagt av Best Travel (gemensamt betecknat ”Best Travel”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna sekretesspolicy) och gäller för alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

 

1. Om Best Travel

Best Travel arrangerar resor med buss, flyg och båt till en lång rad destinationer – främst inom Europa.

Som ett led i sin verksamhet samlar Best Travel in och bearbetar personuppgifter för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Best Travel är personuppgiftsansvarig i samband med behandlingen av personuppgifterna för dessa ändamål.

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss här:

Best Travel
Færgehavnsvej 10
9900 Frederikshavn
kundservice@best-travel.se

 

2. Datasäkerhet är viktigt för oss

För oss är ansvarsfull hantering av de personuppgifter som samlas in som ett led i driften av vår verksamhet, avgörande för våra verksamhetsmål och vårt anseende. Denna sekretesspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in och används när du är kund, leverantör eller samarbetspartner hos Best Travel, och hur du kan få information om dina egna personuppgifter.

 

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, till exempel genom ett identifikationsnummer eller en eller flera uppgifter som är specifika för en given persons identitet.

 

4. Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

Den information vi samlar in om dig används för olika ändamål i samband med ditt förhållande till, och driften av, Best Travels verksamhet. Den insamlade informationen kan variera beroende på om du är kund, leverantör eller samarbetspartner, men i allmänhet är det information rörande kundhantering, leverantörsadministration samt information rörande Best Travels rättigheter och skyldigheter.

Underlåtenhet att lämna personuppgifter från din sida kan innebära att Best Travel inte kan uppfylla sina åtaganden i samband med ditt kund- eller leverantörsförhållande.

Best Travel samlar in och behandlar vanligtvis endast vanliga personuppgifter. Det kan dock i vissa fall i samband med en bokning av en resa vara nödvändigt för oss, att i begränsad omfattning, behandla känsliga personuppgifter (till exempel information om specialkost på flyget eller information om behov av särskilt assistans under resan) samt information om CPR-nummer/personnummer (till exempel i samband med att inhämta en passkopia för användning i en visumansökan) för att kunna leverera den önskade resan till dig.

Best Travel samlar normalt in följande information:

    4.1 Information om våra kunder

Information som du lämnar till oss när du bokar en resa eller skapar en reseprofil hos oss, till exempel online via hemsidan eller genom att kontakta oss via telefon, däribland kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt yrke), personnummer (för användning vid visumansökningar och liknande), passnummer, bankuppgifter, kreditkortsinformation, information som du ger oss i förhållande till just dina preferenser under resan (till exempel information om särskild kost, behov av särskild hjälp i samband med funktionshinder eller annan sjukdom osv.), medicinsk information (för användning för behandlingsresor, sportresor osv.), uppgifter om längd, vikt, kläd- och skostorlek (för användning till beställning av utrustning på skidsemestrar, sportresor osv.), syftet med resan, information om vilket språk du talar, medborgarskap, nummer på bonuskort, medlemskap i våra samarbetspartners organisationer, kontaktinformation till dina anhöriga, rekvisition (i samband med företags- eller behandlingsresor) information som du lämnar om dina preferenser när det gäller marknadsföring eller kommunikation, liksom information som du lämnar till oss om du kontaktar oss med en fråga, för att rapportera ett problem eller när du annars kontaktar oss i samband med din kundrelation med oss.

    4.2 Information som rör våra leverantörer och samarbetspartners

Information som du lämnar i samband med ingåendet av ett leverans- eller samarbetsavtal, hädanefter kontaktinformation (arbete, jobbtitel, förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress), information som du lämnar oss om dina preferenser för marknadsföring eller kommunikation, samt information som du lämnar till oss när du kontaktar oss med en fråga, för att rapportera ett problem eller när du annars kontaktar oss som en del av vårt samarbete.

 

5. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Best Travel hanterar dina personuppgifter för att uppfylla de syften som anges nedan. Observera att inte alla fastställda mål, kategorier av uppgifter, mottagare av uppgifter eller kategorier av databehandling gäller för dig vid alla tillfällen.

Best Travel behandlar uteslutande dina personuppgifter i den utsträckning som krävs i samband med din kund-, leverantörs- eller samarbetsrelation (eftersom det i varje enskilt fall tas hänsyn till eventuella intressen) eller i enlighet med tillämplig lag.

     5.1 Kundadministration

Best Travel behandlar dina personuppgifter i samband med att skapa och löpande administrera din kundrelation med Best Travel som en del i driften av vår verksamhet, däribland bokning av resor och leverans av våra andra produkter (som till exempel visumansökningar, reseförsäkringar, transfertjänster osv.), underhåll av vårt kundregister, fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik osv. All statistik och alla analyser sammanställs i anonymiserat format och innehåller därför inte information som kan hänföras direkt till dig som person.

     5.2 Administration av leverantörs- och samarbetsrelationer

Best Travel behandlar dina personuppgifter i samband med administration av din leverantörs- och/eller samarbetsrelation, där du är leverantör eller samarbetspartner eller är kontaktperson hos en leverantör eller samarbetspartner, som Best Travel arbetar tillsammans med som en del i driften av vår verksamhet, däribland underhåll av våra CRM-register med information om våra kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners.

    5.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Best Travel behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagar och förordningar, som Best Travel är ålagda att följa i samband med driften av verksamheten eller för att uppfylla olika rapporterings- eller informationsskyldigheter enligt gällande lagar och regler.

Best Travel använder inte dina personuppgifter för att fatta beslut enbart baserade på automatiserad behandling, däribland profilering.

Best Travel strävar efter att all personlig information som vi behandlar ska vara korrekt och aktuell. Vi ber dig därför att alltid informera oss om eventuella förändringar i dina personliga förhållanden (till exempel adressändring eller betalningsinformation), så att vi kan se till att dina personuppgifter alltid är korrekta och aktuella. Om du har skapat en reseprofil hos oss, ber vi dig att logga in på din profil och uppdatera den vid eventuella förändringar.
 

6. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Best Travel behandlar primärt information om dig på en av följande grunder: (1) Ditt samtycke, (2) ingående eller fullgörande av ditt avtal med Best Travel, (3) med hänsyn till Best Travels legitima intressen, det vill säga de syften som beskrivs ovan, (4) för att uppfylla en rättslig skyldighet, som åläggs Best Travel, (5) skydd av dina eller annan fysisk persons vitala intressen, (6) behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna utövas, göras gällande eller försvaras, och (7) behandlingen är nödvändig för att fullgöra Best Travels eller dina arbets-, hälso- och sociala förpliktelser som följer nationell eller EU:s lagstiftning. Det kan också finnas situationer då vi behandlar dina personuppgifter med hänsyn till tredje parts legitima intressen när det gäller de syften som beskrivs ovan, om inte hänsynen till dina intressen väger tyngre.

 

7. Delning av personuppgifter

Best Travel lämnar enbart informationen vidare i den utsträckning som krävs i samband med driften av vår verksamhet, bland annat för att kunna leverera din resa och övriga produkter som du köpt från oss i samband med denna.

Best Travel överför normalt personuppgifter till följande mottagare i samband med bokning av en resa och därmed relaterade produkter:

    7.1 Globala distributionssystem (GDS) och bokningssystem

GDS är ett nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag som gör transaktioner mellan resebranschens tjänsteleverantörer, främst flygbolag, hotell, hyrbilsföretag och resebyråer. GDS ansluter tjänster, priser och bokningar genom att samordna produkter tvärs över de tre resesektorerna, dvs. flygreservationer, hotellbokningar och biluthyrningar.

Best Travel använder följande GDS:er som en del av vårt företag: Amadeus – via vårt systerföretag i Stena Line Travel Group: Europeiska Online Flight.

Best Travel använder bokningssystemet Travelize.

    7.2 Flygbolag

Best Travel lämnar ut personlig information till flygbolag i samband med bokningen av resan. När det gäller bokningen av din flygresa lämnar vi normalt information om förnamn, mellannamn, efternamn, avreseflygplats, destination, datum för ut- och hemresa, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med resan, inklusive beställning av specialmenyer under flygningen och ev. behov av assistans på planet eller på flygplatsen till det valda flygbolaget.

I samband med resor till vissa destinationer kan vi även lämna ut information om ditt passnummer till flygbolaget.

    7.3 Hotell

Best Travel lämnar ut personuppgifter till de hotell du kommer att bo på under resan. När det gäller bokningen av hotellövernattningar lämnar vi normalt information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för ankomst och hemresa, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med resan, inklusive beställning av specialkost under hotellvistelsen och ev. behov av assistans under hotellvistelsen i samband med funktionsnedsättning eller sjukdom.

    7.4 Biluthyrningsföretag

Best Travel lämnar ut personuppgifter till biluthyrningsföretaget om du ska ha ett fordon tillgängligt under resan. För användning vid beställning hyrbil lämnar vi vanligtvis ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsplats, hyresperiod, fordonskategori, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med hyran av fordonet, inklusive särskilda åtgärder i samband med funktionshinder eller sjukdom, barnstolar osv.

Best Travel erbjuder normalt inte biluthyrning.

    7.5 Bussbolag

Best Travel lämnar ut personuppgifter till bussbolag om du ska resa med buss som en del av resan (t.ex. i samband med dagsutflykter till berömda turistattraktioner, osv.). När det gäller bokningen av bussresan lämnar vi normalt ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsplats, datum och tidpunkt för bussresan, bonuskortnummer, destination samt särskilda önskemål i samband med bussresan, inklusive beställning av specialmenyer under bussresan och ev. behov av assistans under hotellvistelsen på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

    7.6 Rederier

Best Travel lämnar ut personuppgifter till rederier om du ska resa med ett fartyg som en del av resan (t.ex. i samband med dagsutflykter till berömda turistattraktioner, kryssningar, osv.). När det gäller bokningen av resan med fartyget lämnar vi normalt ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, resrutt, datum och tidpunkt ut- och hemresan, samt särskilda önskemål i samband med fartygsresan, inklusive beställning av specialmenyer under resan och ev. behov av assistans under resan på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

    7.7 Bedbanks

En bedbank är ett it-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag som gör transaktioner mellan resebranschens tjänsteleverantörer, främst hotell och resebyråer eller slutkunden. Best Travel lämnar ut personuppgifter till bedbanks för att beställa de hotell du kommer att bo på under resan. När det gäller bokningen av hotellövernattningar genom en bedbank lämnar vi normalt information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för ankomst och hemresa, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med resan, inklusive beställning av specialkost under hotellvistelsen och ev. behov av assistans under hotellvistelsen i samband med funktionsnedsättning eller sjukdom.

Best Travel använder följande bedbanks som en del av vårt företag: Sembo/DTF

    7.8 Resebyråer

Om du som en del av resan ska delta i utflykter eller har behov av transfer kan Best Travel lämna ut personuppgifter till resebyråerna. Resebyrån ansvarar för att organisera den aktuella utflykten eller transfern vid beställning av de önskade tjänsterna hos lokala leverantörer på destinationen. När det gäller bokningen av utflykter, transfers osv. lämnar vi normalt ut information om förnamn, mellannamn, efternamn, datum och tidpunkt för ankomst och/eller avresa, fordonstyp, destination samt särskilda önskemål i samband med transfern eller utflykten, inklusive beställning av specialmenyer och ev. behov av assistans på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

    7.9 Försäkringsbolag

Som en del av beställningen av din resa med oss har du möjlighet att köpa till ett rese- och/eller avbeställningsskydd. Om du vill köpa en sådan försäkring lämnar vi ut personlig information till försäkringsbolaget som ska användas för tecknandet av försäkringen hos dem. För tecknandet av en reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd lämnar vi normalt ut information till försäkringsbolaget om förnamn, mellannamn, efternamn, e-postadress, destination, datum för ut- och hemresa, samt resetyp.

Best Travel samarbetar med nedanstående försäkringsbolag som en del av vårt företag: Europaiske ERV och Solid Försäkring.

    10.7 Utrustningsuthyrningsföretag

Som en del i beställningen av din resa med oss har du möjlighet att hyra all utrustning du kan behöva på resan, till exempel skidutrustning, dykutrustning och liknande. Om du vill hyra sådan utrustning vidarebefordrar vi informationen till bolaget på din destination som du ska hyra utrustningen från. För användning för hyra av utrustning lämnar vi normalt information till uthyraren om förnamn, mellannamn, efternamn, typ av utrustning, upphämtningsplats, hyrestid och information om längd, vikt, kläd- och skostorlek.

    7.11 När det gäller kvalificerade erbjudanden

När du väljer Best Travel har du möjlighet att få ett kvalificerat erbjudande på en resa. Ett kvalificerad erbjudande är en erbjudandeform där det i samband med utarbetandet av erbjudandet sker en preliminär bokning av din önskade resa. Detta gör det möjligt att reservera en plats på de önskade avgångarna i upp till tre dagar innan du beslutar om det ska ställas ut en biljett för den preliminära bokningen, eller om den ska annulleras.

För att kunna erbjuda ett kvalificerad erbjudande vidarebefordrar vi information om dig och den önskade bokningen till en GDS (som nämnts ovan), som gör den preliminära bokningen hos flygbolaget, hotellet osv.

Eftersom det i samband med erhållandet av det kvalificerade erbjudandet vidarebefordras information om dina medarbetare till flera nya oberoende dataansvariga (GDS, flygbolag, hotell, osv.), kan din information lagras hos dessa mottagare efter erbjudandets upphörande – även i händelse av att erbjudandet annulleras.

Best Travel kan dessutom vidarebefordra och/eller lämna dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den normala driften av vårt företag, till exempel i samband med extern administration av våra IT-system, analyser, marknadsföring, inkasso, kreditupplysning, revision, rättshjälp osv.

För mer information om våra leverantörers och partners behandling och skydd av dina personuppgifter hänvisas till deras integritetspolicy och villkor.

Best Travel strävar efter att begränsa vidarebefordran av personuppgifter i personidentifierbart format så långt som möjligt för att begränsa de tillfällen då information om dig lämnas ut som kan hänföras till dig personligen.

Best Travel lämnar inte ut dina personuppgifter, om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra vår verksamhet eller tillgodose dina behov.

 

8. Internationella överföringar av dina personuppgifter

På grund av karaktären av Best Travels verksamhet kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES i samband med en bokning av en resa hos oss. För att kunna leverera våra tjänster till dig tar vi i vissa fall hjälp av våra samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES.

Utan möjligheten att överföra dina uppgifter till mottagare utanför EU/EES kan Best Travel inte leverera den önskade resan till dig. Detta gäller om bokningen av din resa kräver att det lämnas information till mottagare utanför EU/EES, till exempel för att kunna boka flygresa, hotell, osv. på resmålet.

Dataskyddslagarna i dessa länder kan vara mindre stränga än i Sverige och i övriga EU/EES, eftersom det i de flesta fall handlar om länder där EU-kommissionen har uppskattat att nivån på dataskyddet inte är på nivå med dataskyddet inom EU/EES-området.

I de fall där det är möjligt för oss sker överföring av dina personuppgifter mot bakgrund av EU-kommissionens utarbetade standardöverföringsavtal, som är särskilt avsedda för detta ändamål. När det gäller överföringar till USA kommer dessa så långt som möjligt att vara baserade på Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA, där det bland annat fastställs en stark uppsättning dataskyddsregler och säkerhetsåtgärder som amerikanska företag som ansluter sig till systemet måste följa när de behandlar personuppgifter.

I vissa fall är det emellertid inte praktiskt möjligt för Best Travel att ingå ett standardöverlåtelseavtal eller använda Privacy Shield som juridisk överlåtelsegrund. I sådana fall sker överföringen av information på grundval av dataskyddsförordningens artikel 49, 1 (b), eftersom överföringen av dina personuppgifter till det aktuella landet är nödvändig för fullgörandet av avtalet mellan dig och Best Travel (bokningen av din resa), eller med hänsyn till genomförandet av de åtgärder som vidtagits på begäran före ingåendet av ett sådant avtal (t.ex. för att lämna ett kvalificerat erbjudande som nämnts ovan under avsnitt 7).

Det är därför viktigt att du är medveten om att överföringen av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES i samband med bokning av en resa med Best Travel innebär att dina personuppgifter inte kommer att åtnjuta samma skydd som för svensk eller EU-lagstiftning.

I samband med överföringen av data finns det en uppenbar risk för att det i det aktuella landet inte finns tydliga, precisa och tillgängliga regler om landets myndigheters användning av dina personuppgifter; att det inte finns några regler om att landets myndigheters tillgång till din information ska vara nödvändig och proportionerlig; att landet inte har en oberoende och effektiv tillsynsmyndighet, liksom att landet inte har tillgängliga och effektiva rättsmedel för de registrerade.

Om du inte vill att Best Travel i samband med bokning av resor överför dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES, vänligen meddela oss senast i samband med bokningen av resan.

Best Travel lämnar inte under några omständigheter ut dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES, förutom vad som krävs för att utföra vår verksamhet och tillgodose dina behov, till exempel för att leverera den önskade resan till dig.

 

9. Dataintegritet och -säkerhet

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, såvida inte lagring krävs för att uppfylla lokala myndighetskrav, inbegripet lagstadgade lagringsperioder för redovisning osv.

Det är Best Travels policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När det inte längre finns behov av dina personuppgifter, ser vi till att de tas bort på ett säkert sätt.

Bokningar inkl. namn på resenärer och kontaktinformation (e-post, telefon och fysisk adress) sparas av hänsyn till bokföringskrav i 5 år.

Vid vilken tidpunkt som helst kan du välja att avsluta abonnemanget på vårt nyhetsbrev samt avstå från att ta emot kataloger från oss.

 

10. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst utöva dina rättigheter enligt den då gällande lagstiftningen om dataskydd. Du kan bland annat begära tillgång till de personuppgifter Best Travel besitter och invända mot behandling av uppgifterna, bland annat invändning mot automatiserade beslut och profilering, eller mot användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Dessutom kan du begära rättelse eller radering av alla felaktiga uppgifter om dig själv, dra tillbaka ett samtycke till behandling av personuppgifter och göra gällande din rätt till dataportabilitet.

Om du vill göra en eller flera av dina rättigheter gällande, kontakta oss på kundservice@best-travel.se. Din begäran kommer att behandlas i enlighet med de då gällande dataskyddslagarna.

Klagomål om Best Travels behandling av dina personuppgifter kan göras till:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 Köpenhamn K
E-post: dt@datatilsynet.dk

 

11. Uppdateringar

Best Travel utvärderar och uppdaterar löpande denna integritetspolicy. Du bör därför regelbundet kontrollera denna integritetspolicy avseende eventuella förändringar som kan påverka vår behandling av dina personuppgifter.