Skip to main content

Villkor för paketresor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Best Travel (fortsättningsvis researrangören) och den resande (fortsättningsvis resenären), som köper en paketresa. Avtalet ingås och genomförs i enlighet med lagen om paketresor (lag nr. 1666 av 26/12/2017 om paketresor och sammansatta researrangemang).

1. Avtalets ingående

1.1. Ingåendet
Ett avtal om köp av en paketresa mellan resenären och researrangören ingås och är bindande för båda parter när erbjudandet accepteras av resenären, och en avtalad inbetalning görs i tid. Resenären har före denna tidpunkt mottagit dessa villkor. Vid bokning betalas en deposition på 3000 SEK per person, samt eventuellt avbeställningsskydd och/eller reseförsäkring. För utlandsresor och MSC-kryssning inklusive flyg, är depositionen minst 4000 SEK per person – den exakta förskottsbetalningen framgår av din biljett.

Detta under förutsättning att de resetjänster som tillsammans utgör en paketresa köps samtidigt.

1.2. Resedokument
Researrangören ska efter avtalets ingående utan dröjsmål förse resenären med ett resebevis.

Överföring av resehandlingar och annan korrespondens mellan resenären och researrangören, inklusive men inte begränsat till förändringar i paketresan, sker till den postadress, e-postadress eller annan kontaktinformation som resenären har använt i samband med avtalet.

Resenären är också skyldig att lämna de kontaktuppgifter som krävs för att researrangören ska kunna kontakta resenären, såväl före som under resan.

Om resenären inte får resehandlingarna inom 3 dagar, ska resenären omedelbart kontakta researrangören. Om resenären har uppgett en e-postadress ska resenären först kontrollera spamfiltret.

Resenären är skyldig att vid mottagandet granska resehandlingarna och ”praktisk information” (se även avsnitt 4.3.), och omedelbart kontakta arrangören om informationen inte stämmer med vad som har överenskommits.

Särskilda önskemål
Vissa gäster har särskilda önskemål i samband med bokningen av resan, till exempel begäran om rum med utsikt, angränsande rum eller liknande. Dessa önskemål anger vi gärna på biljetten och vidarebefordrar till rätt instans. Däremot kan vi inte garantera att önskemålet går att uppfylla. Detta gäller även ev. önskemål och krav på måltider, där vi gärna informerar hotellet om eventuella allergier. Vi kan inte garantera att hotellet kan uppfylla dessa krav eller erbjuda en speciell allergivänlig meny.
 

2. Pris och betalning

2.1. Pris
Priset på resan är ett så kallat ”totalpris”, vilket innebär att det omfattar alla obligatoriska skatter, avgifter och eventuella extra avgifter, kostnader och eventuella tillägg i samband med de tjänster som resenären har köpt hos researrangören.

På destinationerna kan det förekomma krav på lokala avgifter, inträdesavgifter och avgifter som det inte är möjligt att ta betalt för vid avtalets ingående, eftersom dessa betalningar är direkt kopplade till lokala föreskrifter eller förbrukning av tilläggstjänster utöver vad som anges i avtalet.

Totalpriset framgår av resenärens faktura. Om det sker ändringar i den specifika resan, eller om förutsättningarna för denna på grund av omständigheterna för resenären kan detta leda till prisändringar och att ytterligare betalningar kan debiteras.

Om inget annat anges är resans pris per person baserat på boende i dubbelrum. Om boendet används av endast en person leder detta oftast till ett enkelrumstillägg, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller är en följd av en efterföljande oförutsedd händelse, inklusive en medresenärs sjukdom. Om det inte uttryckligen anges på biljetten kan en ensam resenär inte förvänta sig ett dubbelrum, men däremot ett enkelrum. Dessa kan på många hotell vara mindre än dubbelrummen och ha ett mindre attraktivt läge på hotellet.

Avräknas en del av paketpriset i annan valuta än SEK anges detta belopp eller dess andel av det totala priset på fakturan. Utländska valutor som används för att beräkna priset på paketresan visas på fakturan, med angivande av valutabeteckning, kurs för denna och datumet för den fastställda växelkursen.

Bokningsavgift
Best Travel tar ut en expeditionsavgift per bokning på 125 SEK när biljetten skickas via e-post och 195 SEK om den skickas via brev. Denna avgift täcker bland annat ersättning till resegarantifonden och Best Travels obligatoriska ansvarsförsäkring. Den höjda avgiften för att skicka per brev omfattar utskick av biljetten och avgångsinformation före avresan. 

2.2. Betalning
Försummar resenären sin del av avtalet när det gäller betalning, har researrangören rätt att häva avtalet. I sådana fall har researrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle förlora enligt reglerna i avsnitt 6.2., förutsatt att denna avbeställt resan på dagen för den uteblivna betalningen.

Användning av kreditkort
På Best Travel kan du använda följande kreditkort utfärdade i Sverige: Kontokort/VISA Kontokort, VISA och Mastercard. Vi tar inte emot betalning från kreditkort utfärdade i utlandet, utan hänvisar till banköverföring – kontakta oss för mer information.

2.3. Rabatter 
Best Travel samarbetar med olika tidningar/media för att erbjuda läsarresor. Dessa resor kan vara speciella avgångar med rabatterat pris eller annat innehåll som gör resan unik. Det är resenärens ansvar att uppmärksamma en ev. rabattkod vid beställningen.

VIKTIGT! Det är endast möjligt att använda en typ av rabatt per bokning. På samma sätt MÅSTE en rabattkod anges vid själva bokningen. Efter inbetalning av deposition går det inte längre att använda rabattkoder vid en bokning.


3. Avbeställningsskydd och reseförsäkring

Researrangören tillhandahåller innan avtalets ingående information till resenären om möjligheten till eller skyldigheten att teckna en försäkring som täcker resenärens kostnader vid uppsägningen av avtalet (avbeställningsskydd) eller kostnaden för hemtransport osv. i händelse av olycka, sjukdom eller dödsfall (reseförsäkring), samt villkoren för sådana försäkringar.

Researrangören får en provision för att sälja försäkringar. Resenären kan kontakta researrangören få veta storleken på provisionen.

Vill resenären teckna ett avbeställningsskydd eller en reseförsäkring via researrangören måste resenären meddela researrangören detta innan avtalet slutgiltigt ingås.


4. Resenärens allmänna skyldigheter

4.1. Pass, visum och hälsoformaliteter (bl.a. vaccinationer)
Resenären måste ha ett giltigt pass med minst sex månaders giltighet vid resans slut och de nödvändiga handlingarna för resans genomförande, inklusive visum och bevis på nödvändiga vaccinationer.

Det finns särskilda regler för gravida kvinnor som önskar delta i resor. På kryssningar med MSC Cruises kan gravida efter 23 veckors graviditet inte följa med. Gränsen för de flesta flygbolag är graviditetsvecka 30–32. Kontakta Best Travel för ytterligare information.

Arrangören meddelar vid ingåendet av avtalet resenären om pass- och visumkrav, inklusive information om den förväntade anskaffningstiden för att få visum. Researrangören rapporterar också om eventuella hälsoformaliteter som vaccinationskrav eller liknande samt andra dokument och förhållanden som är nödvändiga för att genomföra resan. För vissa länder gäller särskilda regler för in- och utresa. Om så är fallet framgår detta av avtalet. Resenären kan kontakta researrangören för ytterligare information om dessa regler.

Researrangörens information om pass- och visumkrav till resenärerna baseras på reglerna för svenska medborgare. Om resenären inte har svenskt pass eller dubbla medborgarskap, ska resenären göra researrangören uppmärksam på detta så att resenären kan få rätt råd och vägledning, däribland hänvisningar till berörda myndigheter. Se i detta sammanhang bland annat https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/, https://um.dk/ och https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/vard-vid-resa-utomlands/.

4.2. Personer med nedsatt rörlighet och fysisk kondition
Det framgår av researrangörens utbudsmaterial om resan i allmänhet är lämplig för personer med nedsatt rörlighet. Resenären kan också innan avtalets ingående be researrangören om korrekt information om resans lämplighet för resenärens behov. Förutsättningen för en sådan begäran är att resenären ger researrangören all nödvändig och relevant information om resenärens behov.

På alla våra resor och kryssningar måste man vara i generellt god form, och därmed kunna gå själv (ev. med sitt bagage) på både vägar, trottoarer och ibland även något ojämn terräng. Eftersom många av våra resor inkluderar stadsvandringar och besök i gamla städer och sevärdheter med höga trottoarkanter, backar och användning av kullersten och annan ojämn beläggning kan vi inte rekommendera användare av rullator och rullstol att delta. Är du osäker på hur ansträngande en specifik resa är, rekommenderar vi att du rådfrågar Best Travel innan du köper resan.

Om du behöver ta med en rullstol på resan eller är i behov av hjälp på flygplatsen, vänligen kontakta oss per telefon för att uppmärksamma oss om detta.

4.3. Namn på resedokument
Resenären är ansvarig för att de namn som framgår av dennes resehandlingar och bokningar är identiska med det fullständiga namnet som visas i resenärens pass. Blir resenären uppmärksam på att resehandlingar och pass inte stämmer överens ska resenären omedelbart meddela detta till researrangören, som försöker rätta till felet. Beror avvikelsen på resenärens förhållanden betalas kostnader i samband med detta av denne. Om ändringar inte går att genomföra kan resenären inte hålla researrangören ansvarig.

4.4. Närvaro vid avresa
I de fall där resenären inte kan nå fram i tid för den bokade resetjänsten måste resenären kontakta leverantören och upplysa om förseningen. Om resenären inte når en tillfredsställande lösning med leverantören, måste resenären kontakta researrangören. Om resenären underlåter att kontakta respektive leverantör och/eller researrangören annulleras bokningen av leverantören, och resenären kommer inte att kunna använda bokningen eller få en återbetalning.

Om flygbiljetter är en del av paketet måste de användas i rätt ordningsföljd. Om resenären inte använder flygbiljetterna i rätt ordningsföljd annullerar flygbolaget de återstående flygsträckorna. Resenären kan därför inte bara använda enstaka sträckor på en flygresa. Till exempel kan resenären inte bara utnyttja en returbiljett.

Resenären måste ha avslutat en eventuell incheckning i enlighet med resplanen eller andra tydliga instruktioner angående angivna tider och platser för senaste incheckning på ut- och hemresan. Resenären är ansvarig för att dra uppmärksamheten till sig i incheckningskön om resenären förutser att incheckningen inte kan hinna slutföras inom de angivna tidpunkterna.

Resenären måste hålla sig à jour med hemrestiderna genom att i god tid före hemresan orientera sig om huruvida det har skett eller aviserats ändringar av tidpunkten för hemresan som finns angiven i resehandlingarna. Meddelande om sådana ändringar sker till resenären individuellt eller genom ett meddelande på en på förhand angiven plats av antingen researrangören, representanter för denna eller researrangörens underleverantörer.

Resenären ska ständigt hålla sig uppdaterad om avreseplatser och -tider för de inkluderade transportmedlen. Detta kan till exempel ske strax efter vid ankomsten till flygplatsen genom att titta på skärmar över avgångstider och genom att kontakta flygplatspersonalen om det råder tvivel om vilka terminaler eller gates som flyget avgår från. Terminal- och gateförändringar sker ofta och ligger utanför researrangörens kontroll. Resenären kan i sådana situationer inte gör en fordran mot researrangören.

4.5. Ordningsföreskrifter
Resenären måste följa de ordningsföreskrifter som gäller för alla av paketresans underleverantörer som t.ex. hotell, flygplatser, transportmedel osv.

Resenären måste uppträda på ett sätt så att medresenärerna inte besväras. I allvarliga eller upprepade fall kan ett olämpligt beteende leda till att resenären av researrangören eller dess representanter avvisas från fortsatt deltagande i resan. I sådana fall är resenären ansvarig för sin egen hemtransport och kostnader som följer därav. Resenären har vid en avvisning inte rätt till någon återbetalning av paketresans pris.

Arrangören ansvarar inte för myndighetsutövning inklusive, men inte begränsat till, polisens ingripande/åtgärder mot resenären i samband med resenärens olämpliga beteende. Resenären är i sådana situationer själv ansvarig för de kostnader som resenären eventuellt påförs, resenären kan inte heller göra anspråk på researrangören och har heller inte rätt till återbetalning av paketresans pris.

4.6. Överträdelser
Uppfyller resenären inte kraven på pass, visum, hälsoformaliteter, angivelse av korrekt namn på resehandlingar och granskning av dem, regler om att komma i tid och ordningsföreskrifter, kan resenären inte göra anspråk på antingen researrangören, återförsäljaren eller underleverantörer av paketresan för konsekvenser, brister, problem eller förluster som den bristande efterlevnaden av resenärens allmänna skyldigheter medför.

4.7. Livsmedelsallergier
Är du allergisk mot vissa typer av mat vi vill gärna ha information om detta när du bokar så att vi kan vidarebefordra informationen till hotellet – ev. även till flygbolaget, om måltider ingår på flygresan. Vi kan dock inte garantera att hotellet kan uppfylla dessa krav.

Särskilda livsmedel såsom glutenfri eller laktosfri kost kan vara svåra att hitta i vissa länder där det inte är lika vanligt med allergier som i Skandinavien. Är du glutenallergiker rekommenderar vi att du tar med ditt eget glutenfria bröd, eftersom det i vissa länder endast kan köpas på apoteket.
 

5. Ändringar i avtalet

5.1. Överlåtelse av paketresa
Resenären kan överlåta resan till en annan person mot en avgift.  Avgiften följer de regler och tidsfrister för namn-/person-ändringar i punkt 5.3. Meddelande efter dessa tidpunkter medför att resenären förlorar rätten att överlåta paketresan. Meddelandet om överlåtelsen bör ske skriftligen till researrangören senast 7 dagar före resans start. Meddelande efter denna tidpunkt innebär att resenären förlorar rätten att överlåta paketresan.

Överlåtelsen kan endast ske om den person som paketresan överlåtes till uppfyller de av researrangören, vid avtalets ingående, angivna förutsättningar och krav för genomförande av resan, inklusive pass, visum och hälsokrav.

Tillgång till att överlåta paketresan kan helt eller delvis begränsas av researrangören om överlåtelsen inte är möjlig på grund av underleverantörens villkor. Begränsningar i möjligheten till överlåtelse framgår alltid tydligt av resenärens resehandlingar.

I detta sammanhang riktas resenärens uppmärksamhet mot det faktum att de allra flesta flygbiljetter som ingår i paketresor inte kan ändras eller återbetalas när de är bokade som (”icke-återbetalningsbara” biljetter).

Om paketresan innehåller sådana resetjänster går kostnaderna för de resetjänster där dessa begränsningar finns förlorade om en resa önskas ändras efter bokningen.

Överlåtaren av paketresan och den person som paketresan har överlåtits till är solidariskt ansvariga för att betala eventuella utestående belopp och kostnader i samband med överlåtelsen.

5.2. Prisförändringar
Researrangören kan efter avtalets ingående göra ändringar i det överenskomna priset för paketresan, om det sker förändringar i:

 • priset för transport av passagerare på grund av kostnaden för bränsle eller andra energikällor,
 • skatter eller avgifter för paketresans tjänster som påläggs av en tredje part som inte är direkt involverade i leveransen av paketresan,
 • växelkurser, som är viktiga för paketresan.

Beräkningen av dessa ändringar görs i enlighet med följande beräkningsexempel:

Överenskommet pris

3.000 SEK – Varav bränsletillägg: 200 SEK

Ändring

Ökning av bränsletillägg: 50 SEK

Beräkning

200 SEK + 50 SEK

Nytt pris

3.050 SEK

 

 

Överenskommet pris

3.000 SEK – Varav skatter och avgifter: 500 SEK

Ändring

Ökning av skatter och avgifter: 100 SEK

Beräkning

500 SEK + 100 SEK

Nytt pris

3.100 SEK

 

 

Överenskommet pris

3.000 SEK – Avräknat till valutakurs 3.00 (3 SEK = 1)

Ändring

Kursändring: 3.0 till 3.1

Beräkning

(3.000/3.00 SEK)*3.1

Nytt pris

3.100 SEK

Avräknas en del av paketpriset i annan valuta än SEK anges detta belopp eller dess andel av det totala priset på fakturan. Utländska valutor som används för att beräkna priset på paketresan visas på fakturan, med angivande av valutabeteckning, kurs för denna och datumet för den fastställda växelkursen.

Vid ändringar i resans pris underrättar researrangören resenären om prishöjningar och prisnedsättningar. Meddelandet ska ske skriftligen och senast 20 dagar före avresan. Priset kan max. ökas med 8 % av det totala priset på paketresan. Om ökningen är mer än 8 % av paketresans pris har resenären rätt att säga upp avtalet. 

När priset sjunker till följd av förändringar i ovanstående faktorer har resenären rätt till en prissänkning som motsvarar det prisfall som ändringen medför. Researrangören har i detta sammanhang rätt att göra avdrag för kostnader i samband med återbetalningen till resenären.

5.3. Resenärens ändringar av paketresan
Om resenären vill göra ändringar i resepaketet bör denne kontakta researrangören så snart som möjligt. Om det är möjligt för researrangören att ändra paketresan ska resenären bära de extra kostnader som ändringarna medför. Researrangören har inga skyldigheter att göra ändringar i resepaketet.

Ändringar av resa – på kundens begäran

Avgift för ändring eller korrigering av namn/person på rundturer, flodkryssningar och ”havskryssningar UTAN flyg”:

 1. Mer än 60 dagar före avresan: GRATIS.
 2. Från 60 dagar fram till och med 31 dagar före avresan: 850 SEK per namn.
 3. Från 30 dagar före och fram till avresan: Betraktas som avbokning och återbeställning av ny resa.

Avgift för ändring eller korrigering av namn/person vid utomeuropeiska resor och ”havskryssningar där flyg ingår”:

 1. Fram till och med 31 dagar före avresan: 4.200 SEK per namn.
 2. Från 30 dagar före och fram till avresan: Betraktas som avbokning och återbeställning av ny resa.

Avgift för ändring till ett annat avresedatum för rundturer och flodkryssningar:

 1. Mer än 60 dagar före avresan:  I mån av tillgång kan avresedatum ändras till ett annat avresedatum under samma säsong till samma destination mot en avgift på 1.400 SEK per biljett.
 2. Från 60 dagar före och fram till avgången: Betraktas som avbokning och återbeställning av ny resa.


Alla ändringar gällande reseform, avresedatum och antal personer på kryssningar med MSC Cruises betraktas som en avbokning av resan och köp av en ny resa.

Avgift för ändring av uppsamlingsplats för bussresa
På bussresor är det GRATIS att ändra uppsamlingsplatsen fram till 7 dagar före avresan. Är det 7 dagar eller mindre fram till avresan tas en avgift på 350 SEK ut för ändring av uppsamlingsplatsen.

Andra ändringsavgifter
Det kan vid ändring av namn/biljett uppstår andra externa avgifter som Best Travel inte kan kontrollera. Till exempel från rederier, flygbolag eller liknande. Dessa avgifter vidarebefordras alltid till gästen oavsett ovannämnda tidsfrister.

5.4. Researrangörens ändringar av paketresan
5.4.1. Smärre ändringar

Researrangören har innan paketresan påbörjas rätt att utan ansvar vidta smärre ändringar i paketresan utan resenärens samtycke. Resenären är skyldig att acceptera sådana ändringar, om researrangören före paketresans start, utan onödigt dröjsmål informerar resenären klart och tydligt om de aktuella ändringarna.

I sällsynta fall kan resebyrån byta reseledare och/eller operaguider på resan – till exempel på grund av sjukdom. Detta är inte att betrakta som en väsentlig ändring och motiverar därför ingen kompensation.

I de fall där det finns få gäster från en viss uppsamlingsplats eller på en viss uppsamlingsrutt, förbehåller sig Best Travel rätten att ändra uppsamlingsplats mot en återbetalning av tågbiljetter i ekonomiklass.

5.4.2. Andra ändringar
Om researrangören före paketresans start antingen:

 • gör betydande ändringar i paketresan,
 • eller inte kan tillhandahålla vissa tjänster som resenären har begärt och som researrangören har accepterat att leverera,
 • eller höjer priset på resan med mer än 8 %

har resenären följande rättigheter:

 • resenären kan säga upp avtalet och få en återbetalning på det belopp som betalats i samband med resan,
 • eller om researrangören erbjuder detta, kan resenären delta i en ersättningsresa.

Researrangören är skyldig att utan onödigt dröjsmål kontakta resenären med information om väsentliga förändringar, och de möjliga effekter de kan ha på paketpriset.

Researrangören fastställer i sin begäran en rimlig tidsfrist inom vilken resenären måste informera om sitt beslut, och också påpeka att följden av att inte uppfylla denna tidsfrist innebär att resenären anses ha accepterat de ändringar som omfattas av 5.4.2.

Resenären kan i vissa situationer ha rätt till ersättning om ändringen medfört en ekonomisk förlust till följd av ovanstående betydande förändringar, om inte orsaken till detta beror på oundvikliga och exceptionella omständigheter
 

6. Avtalets upphörande

6.1. Ångerrätt
För köp av paketresor gäller ingen ångerrätt, se konsumentlagens § 18 stycke 2, punkt 1 och § 7 stycke 2 punkt 5, som undantar persontransporter från konsumentlagens användningsområde.

6.2. Avbokning av paketresan
6.2.1. Normala avbeställningsvillkor

Resenären kan avboka paketresan innan den påbörjas genom att följa nedanstående allmänna avbeställningsvillkor:

 1. Mer än 60 dagar före avresan. Det inbetalda beloppet återbetalas med avdrag av deposition.
 2. Från 60 dagar och fram till 31 dagar före avresan: 50 % av priset går förlorat.
 3. Från 30 dagar och fram till avresan: Hela resans pris går förlorat.

6.2.2. Avbokning i händelse av krig, osv.
Resenären kan utan att betala avgift avbeställa en paketresa innan paketresan påbörjas om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet inträffar oundvikliga och extraordinära omständigheter som väsentligen påverkar leveransen av paketresan eller transporten av passagerare till destinationen.

För att resenären ska kunna avboka utan att betala en avgift ska de oundvikliga och exceptionella omständigheterna som bygger på en objektiv bedömning göra det omöjligt att resa säkert till destinationen, till exempel på grundval av instruktioner eller uttalanden från utrikesdepartementet, hälsomyndigheter, osv. Se https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/, https://um.dk/ och https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/vard-vid-resa-utomlands/.

Resenären har vid en avgiftsfri avbokning rätt till full återbetalning av resans pris, men inte rätt till ytterligare kompensation från researrangören.

Den avgiftsfria rätten att avbryta gäller inte om resenären vid avtalets ingående kände till, eller borde känna till, den aktuella händelsen, eller om händelsen var allmänt känd

Kan resenären inte avbryta avgiftsfritt i enlighet med ovanstående, gäller de allmänna avbeställningsreglerna, se avsnitt 6.2. 

För rundresor gäller att passageraren själv har rätt att avboka en del av paketresan som sker i området som det avråddes att resa till. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har resenären dock rätt att avboka hela resan.

6.2.3 Tidpunkt för återbetalning och beräkning av avbeställningsavgift
Återbetalning av beloppet enligt avsnitt. 6.2.1 och 6.2.2 måste göras inom 14 dagar efter resenärens avbokning av paketresan, varvid beräkning av avgiften vid en individuell avbokning senast sker vid denna tidpunkt med avseende på möjligheten att återsälja de avbokade resetjänsterna.

6.3 Researrangörens uppsägning
6.3.1. Uppsägning på grund av bristande anslutning

Resans genomförande kräver minst 25 deltagare.  Om det erforderliga antalet deltagare inte uppnås inom den angivna tiden, kan researrangören ansvarsfritt säga upp avtalet om paketresan. Researrangören ska informera resenären om uppsägningen av avtalet inom den för avtalet fastställda tidsfristen, dock senast

 • 20 dagar innan paketresan påbörjas om resans längd är mer än sex dagar,
 • 7 dagar före paketresans start om resans längd är mellan två och sex dagar, eller
 • 48 timmar innan paketresan påbörjas om resans längd är under två dagar.

6.3.2 Uppsägning på grund av oundvikliga och exceptionella omständigheter
Researrangören kan dessutom utan ansvar häva avtalet för en paketresa om researrangören inte kan fullgöra avtalet på grund av oundvikliga och exceptionella omständigheter, och researrangören ska informera resenären om upphävandet av avtalet utan onödigt dröjsmål och innan paketresan börjar.

Resenären får i ovanstående uppsägningssituationer det för resan inbetalda beloppet återbetalat senast 14 dagar efter uppsägningen, och resenären har inte rätt till ersättning.
 

7. Brister och reklamationer

Om det konstateras en brist efter resans påbörjan – under resan eller på destinationen – ska resenären omedelbart efter att ha konstaterat detta anmäla bristen till researrangören, dennes ombud på destinationen eller till den underleverantör som bristen gäller.

Om researrangörens representant eller underleverantör inte kan eller vill korrigera detta, eller enligt resenärens uppfattning avhjälper detta på ett tillfredsställande sätt kan resenären reklamera direkt till researrangören.

Resenären måste se till att klagomålet registreras av researrangörens anställda och/eller underleverantörer på plats – till exempel genom ett meddelande i hotellpärmen eller i annan skriftlig form. Dessutom bör resenären se till att få ett kvitto på reklamationen.

Underlåtenhet av resenären att reklamera enligt det som beskrivits ovan, kommer att få konsekvenser för resenärens rätt att senare åberopa bristen och få kompensation för denna.
 

8. Begränsningar i resebyråns ersättningsansvar

Flygbolagen har direkt ansvar för att transporten genomförs korrekt i enlighet med Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002 och 261/2004 samt luftfartslagen.

Researrangören begränsar sitt ansvar till de vid varje tidpunkt gällande begränsningar som anges i Warszawa- och Montreal-konventionerna (lufttransporter) Aten-konventionen och EU-förordning 392/2009 (sjötransporter) och COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 (tågtransporter). Researrangörens ersättningsansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som har det direkta ansvaret för transporten.

Den aktuella SDR-växelkursen (XDR) finns på www.nationalbanken.dk

Begränsningarna för den maximala ersättningen enligt Warszawa- och Montreal-konventionerna har fastställts till:

 • I händelse av dödsfall eller personskada: 113.100 SDR – om flygbolaget kan bevisa att det inte har handlat om försumligt eller felaktigt beteende, eller om händelsen beror på tredje parts försumlighet eller felaktig beteende
 • Vid skador som beror på försening av persontransport: 4.694 SDR
 • Vid förstörelse, förlust, skada eller försening av bagage: 1.131 SDR

Begränsningarna för den maximala ersättningen enligt Aten-konventionen och EU-förordning 392/2009 har fastställts till:

 • I händelse av dödsfall eller personskada: 250.000 SDR till 400.000 SDR – allt beroende på orsaken till skadans uppkomst och transportörens påvisade skuld
 • Genom förstörelse, förlust eller skada på handbagaget: 2.250 SDR
 • Vid förstörelse, förlust eller skada på fordon, inklusive bagage i eller på fordonet: 12.700 SDR – transportören är enbart ansvarig för skador som orsakas av fel från dennes sida
 • Vid förstörelse, förlust eller skada på annat än bagage än handbagage och fordon: 3.375 SDR

Så kallade ”värdesaker” ersätts inte enligt regelverken.

Begränsningarna för den maximala ersättningen enligt COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 har fastställts till:

 • I händelse av dödsfall och personskada: 175.000 SDR
 • Vid förlust av eller skada på föremål: 1.400 SDR
 • I händelse av total eller partiell förlust av ett fordon: 8.000 SDR
 • För skador på föremål som lämnats kvar i fordonet: 1.400 SDR – transportören är enbart ansvarig för skador som orsakas av fel från dennes sida 

Om ansvaret på transportören inte är begränsad av annan EU-lagstiftning eller internationella konventioner, begränsas researrangörens ansvar till tre gånger paketresans totala pris.
 

9. Ersättningsanspråk efter resans slut

Krav på ersättning och/eller ett proportionellt avdrag på priset – på grund av brister som har reklamerats korrekt och som inte har åtgärdats av researrangören – måste inom rimlig tid efter resans slut ställas till researrangören. Annars förlorar resenären rätten att göra gällande anspråk till researrangören.

Resenären kan klaga till:

Best Travel
Færgehavnsvej 10
9900 Frederikshavn
kundservice@best-travel.se
 

10. Tillgång till avräkning vid utbetalning av ersättning och/eller kompensation

Resenären ska vid inskickandet av sitt klagomål till researrangören ange om resenären också har sökt om ersättning för skador eller ersättning från transportören enligt EU:s bestämmelser om passagerares rättigheter och ansvar vid persontransporter och de internationella konventioner som också reglerar detta förhållande.

Om resenären har fått ersättning och/eller kompensation från transportören, har researrangören rätt att avräkna ersättningen och/eller kompensationen enligt lagen om paketresor och sammansatta researrangemang av den ersättning och/eller kompensationen som resenären har fått från transportören.
 

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

Om en överenskommelse om ett ersättningskrav och/eller -belopp, osv. inte kan uppnås vid ett klagomål till researrangören eller återförsäljaren kan resenären lämna in klagan till Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3:e våningen, 2840 Holte.

Pakkerejse-Ankenævnets hemsida är www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klagomål till Pakkerejse-Ankenævnet kan också lämnas via den europeiska plattformen för tvistlösning online på ec.europa.eu/consumers/odr. Researrangörens e-postadress används för detta: info@besttravel.dk  

Researrangören är – som en följd av sitt medlemskap i Danmarks Rejsebureau Forening – förpliktad att uppfylla beslut från Pakkerejse-Ankenævnet, såvida inte föreningens styrelse ger dispens från detta krav, om beslutet dras inför en dansk domstol, se föreningens stadgar.

Alla tvister och meningsskiljaktigheter som kan uppstå eller uppstår vid ett avtals tillblivelse och/eller uppfyllelse, och som inte kan lösas av parterna eller hos Pakkerejse-Ankenævnet, ska, om parterna så önskar, tas upp inför de danska domstolarna för ett slutgiltigt beslut och är underställda dansk lag, om inte annat följer av Rfor. 1215/2012 och Rom-konventionen från 1980
 

12. Garanti från Resegarantifonden

Researrangören garanterar, i händelse av dennes konkurs, återbetalning av resenärens betalningar hos: Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

 


 

Standardinformationsformulär för avtal om paketresor

Kombinationen av resetjänster som du erbjuds är en paketresa, se. direktivet (EU) 2015/2302. Du omfattas därför av alla EU-rättigheter gällande paketresor. Best Travel ansvarar helt för korrekt leverans av den totala paketresan.

Best Travel har skapat lagstadgat skydd för att återbetala dina betalningar och, om paketet omfattar transport, garantera din hemtransport i händelse av att Best Travel går i konkurs eller blir oförmögna till ersättning.

 

Centrala rättigheter enligt direktivet (EU) 2015/2302

 • Resenärer får all viktig information om paketresan innan avtalet om paketresan ingås.
 • Det är alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för den korrekta leveransen av alla resetjänster som ingår i avtalet.
 • Resenärer får ett telefonnummer för eventuella nödsituationer eller information om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med researrangören eller resebyrån.
 • Resenärer kan överlåta paketresan till en annan person med rimligt varsel, och mot betalning för extra kostnader.
 • Paketresans pris kan endast höjas om särskilda kostnader ökar (t.ex. bränslepriserna) och om det uttryckligen anges i avtalet, och under inga omständigheter senare än 20 dagar innan paketresans start. Om prisökningen överstiger 8 % av paketpriset kan resenären häva avtalet. Om researrangören förbehåller sig rätten till en prisökning har resenären rätt till prisavdrag om de aktuella kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en uppsägningsavgift och få full återbetalning, om någon av paketresans viktiga delar, bortsett från priset, förändras avsevärt. Om näringsidkaren som är ansvarig för paketresan ställer in paketresan innan den påbörjas, har resenären efter omständigheterna rätt till återbetalning och ersättning.
 • Resenären kan i undantagsfall säga upp avtalet utan att betala en uppsägningsavgift innan paketresan påbörjas, till exempel om det finns allvarliga säkerhetsproblem vid destinationen, som sannolikt kommer att påverka paketresan.
 • Resenären kan också när som helst innan paketresans start säga upp avtalet mot betalning av en lämplig och motiverad uppsägningsavgift.
 • Om de väsentliga delarna av paketresan efter paketresans start inte kan levereras enligt överenskommelse, erbjuds resenären lämpliga alternativa arrangemang utan extra kostnad. Resenären kan säga upp avtalet utan att betala en uppsägningsavgift om tjänsterna inte utförs i enlighet med avtalet, och detta avsevärt påverkar leveransen av paketresan och researrangören inte rättar till problemet.
 • Resenären har rätt till en minskning av priset och/eller ersättning om resetjänsterna inte levereras eller levereras bristfälligt.
 • Researrangören ska ge stöd om resenären hamnar i svårigheter.
 • Om researrangören eller i vissa medlemsstater återförsäljaren går i konkurs eller blir oförmögen till ersättning, återbetalas betalningarna. Om researrangören eller, i förekommande fall, återförsäljaren går i konkurs eller blir insolvent efter paketresans start, och om det ingår transport i paketresan är resenärernas hemtransport säkrad. Best Travel har upprättat ett skydd mot konkurs eller insolvens hos resegarantifonden i Danmark. Resenärer kan vända sig till Rejsegarantifonden (Røjelskær 11, 3:e våningen – 2840 Holte – Tel. +4545878333) om de nekas tjänster som följd av Best Travels konkurs eller insolvens.

Hemsidan där direktivet (EU) 2015/2302, som genomförts i nationell lagstiftning, återfinns: www.retsinformation.dk